Kälviän kuntoutusasema

Fysioterapia

Fysioterapia on fysioterapiatieteeseen perustuvaa terapiaa, jonka tavoitteena on tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään ja liikkumistaan arjessa. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja pyritään edistämään näitä yksilön omassa ympäristössä.

Yksilön liikkumis- ja toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi kivun, sairauden, vamman, kehitysviivästymän tai ikääntymisen seurauksena. Fysioterapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yksilön tarpeiden mukaan.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

 

Menetelmät

Fysioterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi

  • fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa
  • fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia
  • manuaalista terapiaa
  • erilaisia fysikaalisia hoitoja

Fysioterapeutti voi myös arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata näiden käytössä.

 

Kälviän kuntoutusasema kuvake

Vaivaako hankala oire?

Varaa aika niin autamme sinua! Varaa aika sähköpostilla info(at)kalviankuntoutusasema.fi tai soittamalla meille!